Akiba88 決して前にないように日本を探検する

Osaka Castle, Osaka Osaka


〒540-0002 大阪府大阪市大阪城
Osaka, Osaka

06-6941-3044

ปราสาทโอซะกะ เป็นปราสาทญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในเขตชูโอ จังหวัดโอซะกะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีบทบาทในช่วงสงครามการรวมประเทศญี่ปุ่นเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในยุคอะซุชิโมะโมะยะมะลักษณะเด่นปราสาทโอซะกะประกอบขึ้นด้วยโครงสร้าง 13 อย่างที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้เป็นทรัพย์สมบัติสำคัญในทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก กำแพงสูงชันที่สูงเกือบถึง 30 เมตร นั้นทำมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งส่งเข้ามาในโอซะกะจากเหมืองที่อยู่ห่างออกไปมากกว่า 100 กิโลเมตร ความสูงของกำแพงและความกว้างของคูกำแพงเมืองที่เห็นนั้นไม่สามารถเทียบได้กับปราสาทอื่นๆในญี่ปุ่นได้เลยสิ่งที่น่าสนใจยังรวมถึง หลังคารูปปลาโลมาแปดตัวของหอ และหลังคาอยู่ประดับไปด้วยกระเบื้องและแกะสลักเป็นรูปทรงของเสือ ซึ่งทั้งหมดจะถูกชุบด้วยทองคำหอสูงของปราสาทได้รับการซ่อมแซมใหม่ในปี พ.ศ. 2540 การซ่อมแซมในครั้งนี้ได้นำโครงสร้างอันงดงามของกำแพงความบริสุทธิ์และความสุกใสของทองคำกลับมาให้เราเห็นอีกครั้ง ความงดงามของปราสาทจึงได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซะกะประวัติในปี ค.ศ. 1583 โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิ สั่งให้มีการก่อสร้างปราสาทโอซะกะที่บริเวณวัดอิชิยะมะฮงกัน โดยนำแบบแปลนมาจากปราสาทอะซุชิ อันเป็นศูนย์บัญชาการหลักของโอะดะ โนะบุนะงะ โทะโยะโตะมิต้องการจะสร้างให้เหมือนกับปราสาทอะซุชิ แต่สุดท้ายแล้วกลับโดดเด่นกว่า โดยหอคอยหลักมี 5 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 3 ชั้น มีใบไม้ทองที่ด้านข้างของปราสาท ทำให้ตัวปราสาทสวยงามโดดเด่นประทับใจผู้พบเห็น ในปี ค.ศ. 1585 เมื่อตัวปราสาทแล้วเสร็จ โทะโยะโตะมิจึงเริ่มแผนขยายตัวปราสาทเพิ่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก จนประทั่งในปี ค.ศ. 1597 การก่อสร้างได้แล้วเสร็จและฮิเดะโยะชิได้เสียชีวิตลง ตัวปราสาทจึงตกเป็นของบุตรของฮิเดะโยะชิ คือ โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะริ

Landmark 近く Osaka Castle

Osaka Castle
Distance: 0.0 mi 詳しくは
〒540-0002 大阪府大阪市大阪城
Osaka, Osaka

06-6941-3044

Osaka Castle is a Japanese castle in Chūō-ku, Osaka, Japan. The castle is one of Japan's most famous landmarks and it played a major role in the unification of Japan during the sixteenth century of the Azuchi-Momoyama period.DescriptionThe main tower of Osaka Castle is situated on a plot of land roughly one square kilometer. It is built on two raised platforms of landfill supported by sheer walls of cut rock, using a technique called Burdock piling, each overlooking a moat. The central castle building is five stories on the outside and eight stories on the inside, and built atop a tall stone foundation to protect its occupants from attackers.The castle grounds, which cover approximately 60000m2, contain thirteen structures that have been designated as important cultural assets by the Japanese government, including: Ote-mon GateSakura-mon GateIchiban-yagura TurretInui-yagura TurretRokuban-yagura TurretSengan TurretTamon TurretKinmeisui WellKinzo StorehouseEnshogura Gunpowder MagazineThree sections of castle wall all located around Otemon GateHistoryIn 1583 Toyotomi Hideyoshi commenced construction on the site of the Ikkō-ikki temple of Ishiyama Hongan-ji. The basic plan was modeled after Azuchi Castle, the headquarters of Oda Nobunaga. Toyotomi wanted to build a castle that mirrored Oda's, but surpassed it in every way: the plan featured a five-story main tower, with three extra stories underground, and gold leaf on the sides of the tower to impress visitors. In 1585 the Inner donjon was completed. Toyotomi continued to extend and expand the castle, making it more and more formidable to attackers. In 1597 construction was completed and Hideyoshi died. Osaka Castle passed to his son, Toyotomi Hideyori.

Osaka Castle
Distance: 0.0 mi 詳しくは
〒540-0002 大阪府大阪市大阪城
Osaka, Osaka

06-6941-3044

Osaka Castle is a Japanese castle in Chūō-ku, Osaka, Japan. The castle is one of Japan's most famous landmarks and it played a major role in the unification of Japan during the sixteenth century of the Azuchi-Momoyama period.DescriptionThe main tower of Osaka Castle is situated on a plot of land roughly one square kilometer. It is built on two raised platforms of landfill supported by sheer walls of cut rock, using a technique called Burdock piling, each overlooking a moat. The central castle building is five stories on the outside and eight stories on the inside, and built atop a tall stone foundation to protect its occupants from attackers.The castle grounds, which cover approximately 60000m2, contain thirteen structures that have been designated as important cultural assets by the Japanese government, including: Ote-mon GateSakura-mon GateIchiban-yagura TurretInui-yagura TurretRokuban-yagura TurretSengan TurretTamon TurretKinmeisui WellKinzo StorehouseEnshogura Gunpowder MagazineThree sections of castle wall all located around Otemon GateHistoryIn 1583 Toyotomi Hideyoshi commenced construction on the site of the Ikkō-ikki temple of Ishiyama Hongan-ji. The basic plan was modeled after Azuchi Castle, the headquarters of Oda Nobunaga. Toyotomi wanted to build a castle that mirrored Oda's, but surpassed it in every way: the plan featured a five-story main tower, with three extra stories underground, and gold leaf on the sides of the tower to impress visitors. In 1585 the Inner donjon was completed. Toyotomi continued to extend and expand the castle, making it more and more formidable to attackers. In 1597 construction was completed and Hideyoshi died. Osaka Castle passed to his son, Toyotomi Hideyori.

大阪城公園
Distance: 0.3 mi 詳しくは
中央区大阪城
Osaka, Osaka 540-0002

Osaka-jō Hall
Distance: 0.3 mi 詳しくは
어딘가에있는 특급 호텔
Osaka, Osaka 540-0002

06-6941-0345

大阪城ホール(おおさかじょうホール、Osaka-Jo Hall)は、大阪府大阪市中央区にある多目的アリーナである。正式名称は大阪城国際文化スポーツホール(おおさかじょうこくさいぶんかスポーツホール)であるが、一般的には大阪城ホールと呼ばれており、管理主体の名称も株式会社 大阪城ホールである。略して城ホール(じょうホール)もしくは、城ホ(じょうほ)などと呼ばれる。また、株式会社大阪城ホールは、大阪市が過半数を出資してこれを運営する第三セクター企業であり、財団法人大阪城ホールは、2011年3月31日までこれを運営していた大阪市の外郭団体である。概要1983年、大坂城築城400年を記念して大坂城青屋口に建設された。国際級室内陸上競技会が開催可能な規模のアリーナを有する施設としては、日本で最初のものである。青屋門の真向かいの大阪砲兵工廠旧本館跡地にあり、両側に太陽の広場と軟式野球場が所在。建設に先立つ1981年には、砲兵工廠旧本館の取り壊しを大阪市が強行したことで話題になった。正式名称は大阪城国際文化スポーツホール(おおさかじょうこくさいぶんかスポーツホール)であるが、一般的には大阪城ホールと呼ばれており、管理主体の名称も株式会社 大阪城ホールである。略して城ホール(じょうホール)もしくは、城ホ(じょうほ)とも呼ばれる。構造は楕円形のドーム式。大阪城に近接していることもあり周囲の景観を損ねないよう、本体部分が地下に埋め込まれている、地上部分は周囲が石垣に囲まれているなど、設計には配慮が為されている。そのため、大阪城や川向こうのホテルなどから見下ろすと、天井部分だけが見える。最大収容人数は16,000人。内訳はアリーナ席:4,500人、客席:9,000人、立見席:2,500人。なお、これは中央にリングを置いた場合の数字であり、通常のコンサートでは1万人前後の収容となる。アリーナ面の座席にユニット化された座席はなく、平面に椅子を並べ、公演によっては仮設スタンドが作られる。残響時間は1.45秒。これは多目的のアリーナ型大型施設としては画期的であり、理想に近い残響時間である。通常これだけの大きな空間を持つ施設であると、残響時間は大幅に長くなりさらに不自然な反響があるため、コンサートはもちろんのこと、講演会や式典時などでも観客が大変聞きづらくなることがある。しかし大阪城ホールでは設計当初よりこの問題を解決するために、天井内での充分な吸音材の使用やスタンド席(2階・3階)の約9,000の座席を全て布張りにしさらに場内の階段の側面をカーペット地にした。またアリーナに張り出しているスタンド席の先端部も極力面積を小さくすることで、不必要な音の反響を防止している。そのためライブを収録したCD・DVD、テレビやFMラジオ番組も多く生まれている。

Osaka-jō Hall
Distance: 0.3 mi 詳しくは
어딘가에있는 특급 호텔
Osaka, Osaka 540-0002

06-6941-0345

大阪城ホール(おおさかじょうホール、Osaka-Jo Hall)は、大阪府大阪市中央区にある多目的アリーナである。正式名称は大阪城国際文化スポーツホール(おおさかじょうこくさいぶんかスポーツホール)であるが、一般的には大阪城ホールと呼ばれており、管理主体の名称も株式会社 大阪城ホールである。略して城ホール(じょうホール)もしくは、城ホ(じょうほ)などと呼ばれる。また、株式会社大阪城ホールは、大阪市が過半数を出資してこれを運営する第三セクター企業であり、財団法人大阪城ホールは、2011年3月31日までこれを運営していた大阪市の外郭団体である。概要1983年、大坂城築城400年を記念して大坂城青屋口に建設された。国際級室内陸上競技会が開催可能な規模のアリーナを有する施設としては、日本で最初のものである。青屋門の真向かいの大阪砲兵工廠旧本館跡地にあり、両側に太陽の広場と軟式野球場が所在。建設に先立つ1981年には、砲兵工廠旧本館の取り壊しを大阪市が強行したことで話題になった。正式名称は大阪城国際文化スポーツホール(おおさかじょうこくさいぶんかスポーツホール)であるが、一般的には大阪城ホールと呼ばれており、管理主体の名称も株式会社 大阪城ホールである。略して城ホール(じょうホール)もしくは、城ホ(じょうほ)とも呼ばれる。構造は楕円形のドーム式。大阪城に近接していることもあり周囲の景観を損ねないよう、本体部分が地下に埋め込まれている、地上部分は周囲が石垣に囲まれているなど、設計には配慮が為されている。そのため、大阪城や川向こうのホテルなどから見下ろすと、天井部分だけが見える。最大収容人数は16,000人。内訳はアリーナ席:4,500人、客席:9,000人、立見席:2,500人。なお、これは中央にリングを置いた場合の数字であり、通常のコンサートでは1万人前後の収容となる。アリーナ面の座席にユニット化された座席はなく、平面に椅子を並べ、公演によっては仮設スタンドが作られる。残響時間は1.45秒。これは多目的のアリーナ型大型施設としては画期的であり、理想に近い残響時間である。通常これだけの大きな空間を持つ施設であると、残響時間は大幅に長くなりさらに不自然な反響があるため、コンサートはもちろんのこと、講演会や式典時などでも観客が大変聞きづらくなることがある。しかし大阪城ホールでは設計当初よりこの問題を解決するために、天井内での充分な吸音材の使用やスタンド席(2階・3階)の約9,000の座席を全て布張りにしさらに場内の階段の側面をカーペット地にした。またアリーナに張り出しているスタンド席の先端部も極力面積を小さくすることで、不必要な音の反響を防止している。そのためライブを収録したCD・DVD、テレビやFMラジオ番組も多く生まれている。

造幣局 桜の通り抜け
Distance: 0.6 mi 詳しくは
天満1-1-79
Osaka, Osaka 530-0043

Tanimachi Yonchōme Station
Distance: 0.6 mi 詳しくは
中央区谷町 4丁目
Osaka, Osaka 540-0012

谷町四丁目駅(たにまち4ちょうめえき)は、大阪市中央区にある大阪市営地下鉄の駅。特徴 当駅付近に谷町線〜中央線の短絡線が存在する。谷町線の車両の森之宮検車場への回送時などに使用されている。 中央線・谷町線ともに、車内放送では「たにまちよんちょうめ」と、京阪式アクセントでアナウンスされている。 駅名・所在地ともに谷町四丁目となっているが、谷町線の駅施設は大半が谷町三丁目に位置する(中央線の駅施設は大手前四丁目に所在)。利用状況2015年11月17日の1日乗降人員は89,473人(乗車人員:44,497人、降車人員:44,976人)である。大阪市営地下鉄・ニュートラム全107駅中第12位である。 谷町線の駅では天王寺駅、東梅田駅、天満橋駅に次ぐ第4位である。 中央線の駅では本町駅、堺筋本町駅に次ぐ第3位である。駅周辺施設 大手前・馬場町・法円坂 大阪城公園 大坂城 - 最寄の虎口は大手口となる。 教育塔 豊國神社(大坂城二の丸) 大阪迎賓館(大坂城西の丸) 大阪歴史博物館 大槻能楽堂 山本能楽堂 大阪谷町四郵便局 法円坂駐車場 阪神高速13号東大阪線 BKプラザ

Tanimachi Yonchōme Station
Distance: 0.6 mi 詳しくは
中央区谷町 4丁目
Osaka, Osaka 540-0012

谷町四丁目駅(たにまち4ちょうめえき)は、大阪市中央区にある大阪市営地下鉄の駅。特徴 当駅付近に谷町線〜中央線の短絡線が存在する。谷町線の車両の森之宮検車場への回送時などに使用されている。 中央線・谷町線ともに、車内放送では「たにまちよんちょうめ」と、京阪式アクセントでアナウンスされている。 駅名・所在地ともに谷町四丁目となっているが、谷町線の駅施設は大半が谷町三丁目に位置する(中央線の駅施設は大手前四丁目に所在)。利用状況2015年11月17日の1日乗降人員は89,473人(乗車人員:44,497人、降車人員:44,976人)である。大阪市営地下鉄・ニュートラム全107駅中第12位である。 谷町線の駅では天王寺駅、東梅田駅、天満橋駅に次ぐ第4位である。 中央線の駅では本町駅、堺筋本町駅に次ぐ第3位である。駅周辺施設 大手前・馬場町・法円坂 大阪城公園 大坂城 - 最寄の虎口は大手口となる。 教育塔 豊國神社(大坂城二の丸) 大阪迎賓館(大坂城西の丸) 大阪歴史博物館 大槻能楽堂 山本能楽堂 大阪谷町四郵便局 法円坂駐車場 阪神高速13号東大阪線 BKプラザ

大阪市立修道館
Distance: 0.1 mi 詳しくは
中央区大阪城2-1
Osaka, Osaka 540-0002

06-6882-1327

NHK Osaka Hall
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区大手前4丁目1番20号
Osaka, Osaka 540-8501

06-6937-6000

NHK大阪ホール(エヌエイチケイおおさかホール、NHK Osaka Hall)は、大阪府大阪市中央区大手前にある日本放送協会系列のコンサートホールである。2001年11月、NHK大阪放送局の新局舎の完成と同時にオープンした。新局舎のあるビルの4階にある。NHKホール(東京都渋谷区)に次いで2番目のNHK系列のコンサートホールである。概要同局制作番組の公開収録はもちろん、音楽・文化系のコンサートにも幅広く利用されている。また8月にはサマージャンボ宝くじの抽せん会も行われる。なお、NHK大阪放送局主催の番組公開収録などは、事前のはがき申し込みが必要。開設当初は株式会社NHKきんきメディアプランが管理・運営していたが、2008年(平成20年)4月1日に地域子会社6社が統合されたため、現在の運営体制となった。2011年(平成23年)11月、開業10周年を迎えた。音響家が選ぶ優良ホール100選に選ばれている。運営NHKの関連団体(放送法第二十六条第五項に規定する子会社)である株式会社NHKプラネット近畿総支社が運営を行っている。収録している主な番組 わが心の大阪メロディー(2001 - 2013年は文化の日の前後。2014年以降は12月第2ないし第3火曜日に総合テレビなどで生放送。) 上方演芸ホール(総合(関西地区)月1回) 落語は当ホールで開かれる「NHK上方落語の会」から収録。以前は大阪厚生年金会館で開催されていたが、当ホールの完成により、2002年から移転した。 NHK全国学校音楽コンクール大阪府・近畿ブロックコンクール おかあさんといっしょファミリーコンサート(毎年クリスマスの時期に開催) ザ少年倶楽部(年一回、2本録りのため放送2回分) うたコン(総合テレビ、原則毎月第4火曜日に生放送)

NHK Osaka Hall
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区大手前4丁目1番20号
Osaka, Osaka 540-8501

06-6937-6000

NHK大阪ホール(エヌエイチケイおおさかホール、NHK Osaka Hall)は、大阪府大阪市中央区大手前にある日本放送協会系列のコンサートホールである。2001年11月、NHK大阪放送局の新局舎の完成と同時にオープンした。新局舎のあるビルの4階にある。NHKホール(東京都渋谷区)に次いで2番目のNHK系列のコンサートホールである。概要同局制作番組の公開収録はもちろん、音楽・文化系のコンサートにも幅広く利用されている。また8月にはサマージャンボ宝くじの抽せん会も行われる。なお、NHK大阪放送局主催の番組公開収録などは、事前のはがき申し込みが必要。開設当初は株式会社NHKきんきメディアプランが管理・運営していたが、2008年(平成20年)4月1日に地域子会社6社が統合されたため、現在の運営体制となった。2011年(平成23年)11月、開業10周年を迎えた。音響家が選ぶ優良ホール100選に選ばれている。運営NHKの関連団体(放送法第二十六条第五項に規定する子会社)である株式会社NHKプラネット近畿総支社が運営を行っている。収録している主な番組 わが心の大阪メロディー(2001 - 2013年は文化の日の前後。2014年以降は12月第2ないし第3火曜日に総合テレビなどで生放送。) 上方演芸ホール(総合(関西地区)月1回) 落語は当ホールで開かれる「NHK上方落語の会」から収録。以前は大阪厚生年金会館で開催されていたが、当ホールの完成により、2002年から移転した。 NHK全国学校音楽コンクール大阪府・近畿ブロックコンクール おかあさんといっしょファミリーコンサート(毎年クリスマスの時期に開催) ザ少年倶楽部(年一回、2本録りのため放送2回分) うたコン(総合テレビ、原則毎月第4火曜日に生放送)

Osaka Castle Park, Japan
Distance: 0.0 mi 詳しくは
中央区大阪城3−11 (音楽堂南側)
Osaka, Osaka 540-0002

06-6755-4146

難波宮跡公園
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区法円坂1
Osaka, Osaka 540-0006

クリスタルタワー
Distance: 0.4 mi 詳しくは
中央区城見1-2-7
Osaka, Osaka 540-0001

NHK Osaka Hall
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区大手前4丁目1番20号
Osaka, Osaka 540-8501

06-6937-6000

NHK Hall is a part of the NHK Osaka, located in Otemae, Chūō-ku, Osaka, Japan. Address is 4-1-20, Chūō-ku, Osaka, 540-8501. This facility has a 1,417-seat capacity.

NHK Osaka Hall
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区大手前4丁目1番20号
Osaka, Osaka 540-8501

06-6937-6000

NHK Hall is a part of the NHK Osaka, located in Otemae, Chūō-ku, Osaka, Japan. Address is 4-1-20, Chūō-ku, Osaka, 540-8501. This facility has a 1,417-seat capacity.

おおさかじょう
Distance: 0.1 mi 詳しくは
中央区大阪城1-1
Osaka, Osaka 540-0002

06-6941-3044

大阪天守閣
Distance: 0.0 mi 詳しくは
大阪市中央区大阪城1-1
Osaka, Osaka 540-0002

06-6941-3044

Tanimachi Yonchōme Station
Distance: 0.6 mi 詳しくは
4 Cho-me Tani-machi, Chuo-ku
Osaka, Osaka 540-0012

Tanimachi Yonchome Station is a railway station of the Osaka Municipal Subway located in Chūō-ku, Osaka, Japan, and the station is also called "Tani Yon".LinesOsaka Municipal SubwayTanimachi Line (T23)Chūō Line (C18)LayoutThere are two side platforms with two tracks for the Tanimachi Line on the second basement, and two side platforms with two tracks for the Chūō Line over the Tanimachi Line. Passages are located between the south of the platforms for the Tanimachi Line and the west of the platforms for the Chūō Line.Tanimachi LineChūō LineSurroundingsNHK Osaka Broadcasting StationOsaka Museum of HistoryOsaka Prefectural Government BuildingOsaka Prefecturel Police Head BuildingOsaka CastleNational Hospital Organization Osaka National Hospital

Tanimachi Yonchōme Station
Distance: 0.6 mi 詳しくは
4 Cho-me Tani-machi, Chuo-ku
Osaka, Osaka 540-0012

Tanimachi Yonchome Station is a railway station of the Osaka Municipal Subway located in Chūō-ku, Osaka, Japan, and the station is also called "Tani Yon".LinesOsaka Municipal SubwayTanimachi Line (T23)Chūō Line (C18)LayoutThere are two side platforms with two tracks for the Tanimachi Line on the second basement, and two side platforms with two tracks for the Chūō Line over the Tanimachi Line. Passages are located between the south of the platforms for the Tanimachi Line and the west of the platforms for the Chūō Line.Tanimachi LineChūō LineSurroundingsNHK Osaka Broadcasting StationOsaka Museum of HistoryOsaka Prefectural Government BuildingOsaka Prefecturel Police Head BuildingOsaka CastleNational Hospital Organization Osaka National Hospital

豊国神社
Distance: 0.2 mi 詳しくは
大阪市中央区大阪城2-1
Osaka, Osaka 540-0002

06-6941-0229

櫻宮神社
Distance: 0.9 mi 詳しくは
都島区中野町1-12-32
Osaka, Osaka 534-0027

06-6351-6607

天滿神社
Distance: 0.9 mi 詳しくは
北区天神橋2-1-8
Osaka, Osaka 530-0041

06-6353-0025

南天満公園
Distance: 0.7 mi 詳しくは
北区天満4丁目1
Osaka, Osaka 530-0043

Ōsakajō-kitazume Station
Distance: 0.5 mi 詳しくは
都島区網島町7番
Osaka, Osaka 534-0026

06-6354-4622

大阪城北詰駅(おおさかじょうきたづめえき)は、大阪府大阪市都島区網島町にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)JR東西線の駅である。駅シンボルは、豊臣秀吉の馬印から瓢箪である。歴史当駅はJR東西線の開業に伴って廃止された片町駅の代替として、その近隣に設置されたものである。当初の計画では「片町駅」であったが、現駅名へと変更になっている。「地下への移転扱いとなり新線の補助金が得られない」との理由が原因と言われる。しかし、片町駅の廃止から10年以上が経過したのにもかかわらず、依然として片町という地名に愛着を持っている住民などが多いことから、当駅を「片町」、もしくは「片町」を含む名称に変更する意見がなお存在している。年表 1996年(平成8年)5月16日 - 駅名を「大阪城北詰」に決定。 1997年(平成9年)3月8日 - JR東西線開通と同時に開業。 2003年(平成15年)11月1日 - ICカードICOCA供用開始。 2008年(平成20年)3月15日 - おおさか東線開業によるダイヤ改正に伴い、新設された直通快速の停車駅となる。 2011年(平成23年)3月8日 - JR宝塚・JR東西・学研都市線運行管理システム導入。接近メロディ導入。駅構造島式ホーム1面2線を有する地下駅である。カーブ上にあるため、列車接近時にはホーム下の黄色回転灯が点灯する。ホームに設置されているエスカレーターは改札階への上り用のみ設置されている。また、駅コンコースがホーム同様にカーブしている。出入口は片町交差点付近に2ヶ所、太閤園付近に1ヶ所の合計3ヶ所。改札口は1ヶ所のみ。

桜ノ宮神社
Distance: 0.9 mi 詳しくは
都島区中野町1-12-32
Osaka, Osaka 534-0027

06-6351-6607

Tanimachi Rokuchōme Station
Distance: 1.0 mi 詳しくは
谷町6-1-16
Osaka, Osaka 542-0012

06-6764-0250

is a railway station on the Osaka Municipal Subway in Chūō-ku, Osaka, Japan, and also called "".LinesOsaka Municipal SubwayTanimachi Line (T24)Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line (N18)LayoutThis station has an island platform with two tracks for each line, and the platform for the Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line is fenced with platform gates. Ticket gates are located on upper level than the south and the center of the platform for the Tanimachi Line and on upper level than the center of the platform for the Nagahori Tsurumi-ryokuchi Line. Tanimachi LineNagahori Tsurumi-ryokuchi LineSurroundingsthe headquarters of Mandom Corporationthe headquarters of SSK Corp.Karahori Shopping Arcade, the center of a town that did not get destroyed during the Bombing of Osaka.Osaka Prefectural Shimizudani High SchoolStations next to Tanimachi Rokuchome|- !colspan=5|Osaka Municipal Subway

Osaka International Peace Center
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区大阪城2-1
Osaka, Osaka 540-0002

The Osaka International Peace Center, also known as Peace Osaka, is a museum established in August 1991 based in the city of Osaka, Japan. It focuses on the destruction of the city during World War II and the broader themes of the tragedy of war and the importance of peace. It is funded by Osaka city and Osaka Prefecture.In 2015, after pressures by members of the Japan Innovation Party, exhibits were changed; the section on U.S. air raids in Osaka Prefecture between December 1944 and August 1945 was expanded and items related to Japan's actions in Asia were removed. The spirit of the museum was radically altered and transformed: it became a conservative museum.Founding and early historyThe museum was established in 1991 and was rare in Japan for showing the atrocities committed by Japan as well as the tragedies suffered by Japanese people. In 2000 it hosted a symposium by the Osaka-based historical revisionist group "Society to Correct the Biased Display of War-Related Materials" with Shūdō Higashinakano of Asia University as the keynote speaker. A Chinese government spokesperson stated that hosting the event would hurt the Osaka bid for the 2008 Summer Olympics. Osaka later became the first city to be eliminated from the bidding process, with the games later being awarded to Beijing.Political pressure to censorSince opening, the museums exhibits were described as "masochistic" by conservative groups. In September 2013 the museum unveiled a plan to put more emphasis on the Bombing of Osaka during World War II. There was a possibility that exhibits dealing with Japanese war crimes may be reduced. When it became clear that the plans were to "drastically" reduce the material on Japan's aggression, the Japan Times printed an editorial calling on the museum to reconsider and stated that "The plan by the center — which is dedicated to studies of the war and efforts to foster peace — contradicts its purported independence."

難波宮跡遺址
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区法円坂1-1
Osaka, Osaka 540-0006

06-6469-5184

大阪城 大手門
Distance: 0.3 mi 詳しくは
大阪市中央区大阪城1-1
Osaka, Osaka

Landmark and Historical Place 近く Osaka Castle

キッズプラザ大阪
Distance: 1.5 mi 詳しくは
北区扇町2-1−7
Osaka, Osaka 530-0025

06-6311-6601

キッズプラザ大阪は、日本ではじめての本格的なこどものための博物館です。「こどもたちが楽しい遊びや体験を通じて学び、創造性を培い、可能性や個性を伸ばす」ことを基本理念に、1997年7月に誕生しました。 こどもたちがいつ訪れても、新しい発見や感動に出会う楽しい施設、キッズプラザ大阪。開館以来、近畿2府4県を中心に全国各地から毎年40万人を超すお客様をお迎えしています。 ************************************************************* ●【コミュニティ・ガイドライン】— Presentation Transcript キッズプラザ大阪公式Facebook(以下「本ページ」と言います)へお越しいただきありがとうございます。 こどものための博物館「キッズプラザ大阪」(一般財団法人大阪市教育振興公社 運営 ※以下「当館」と言います)は、みなさまとのより良いコミュニケーションを実現するため、 コミュニティ・ガイドラインを策定しております。このコミュニティ・ガイドラインをお読みいただき、ご理解いただきました上で、本ページを閲覧し、またはユーザー投稿されますようお願いいたします。なお、本ガイドラインにつきましては予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ◎運営の目的及び返信について 本ページは、当館が情報発信、コミュニケーションの場として運営いたします。なお、予告なく本ページの運営が終了、本ページの削除が行われる場合があります。 また、いただいたコメントには全て「いいね!」をさせていただきますが、タイムライン上での)ご質問・お問い合わせなどにはお答えできませんので、お電話(06-6311-6601)でお問い合わせ下さい。 ◎遵守事項 ユーザーの皆さまは、コミュニティガイドライン(及びFacebookの利用規約)を遵守していただきますようお願い申し上げます。当館では、基本的に皆様からお寄せいただいた投稿について削除することはございませんが、 以下のような内容行為に該当するユーザーコンテンツについては、当館の判断によって、ユーザーの皆さまに断りなくこれを削除する、アカウントをブロックするなど適切な処置を取らせていただくことがあります。その際に、当該ユーザーへの通知は行いませんのであらかじめご了承ください。 ・法律・法令および公序良俗に反するもの • 人権を侵害もしくはその侵害の可能性があるもの • 本人の承諾なく第三者の個人情報を特定・開示・漏えいするもの • 虚偽や事実誤認の内容を含むもの • 第三者の知的財産権・肖像権等を侵害するもの • 第三者への誹謗中傷・名誉毀損にあたるもの • 犯罪行為および犯罪行為に結びつく恐れのあるもの • 営業活動、政治的活動、宗教的活動、その他営利を目的としたもの • 特定の団体への参加勧誘を目的としたもの • 寄付・出資の募集を目的としたもの • 求人を目的としたもの • コンピュータウイルス等、閲覧者のコンピュータ等に損害を与えるもの • 著しく当Facebookの主旨に沿わないもの • 他のお客さまの判断に誤解、錯誤を与えるおそれのあるもの • 他のお客さまが不快と感じるもの • Facebookの利用規約に反するもの • その他、キッズプラザ大阪が本ページの運営にあたり不適切と判断したもの ◎免責事項 ・本ページに掲載された情報の正確性など、その内容を何ら保証するものではありません。また、掲載情報は全て掲載時点のもので、時間経過による情報の不整合などについても、当館は何ら保証するものではありません。 •本ページに掲載されたすべての情報を、お客さまの判断で利用したことにより被った損害および損失について、当館は一切の責任を負いません。 •本ページでのお客さま同士のトラブルに伴い発生した損害および損失について、当館は一切の責任を負いません。 •本ページに投稿された情報が何らかの理由により消失した場合、当館は一切の責任を負いません。 ◎その他 ・本ページに掲載されている、写真・イラスト・音声・動画及び記事などの著作権は運用者又は正当な権利を有する者に帰属します。また、写真などの無断使用・無断転載を禁じます。 ・当館は、お客様がすべてのFacebookユーザーに公開している情報へのアクセスを行う場合があります。お客様は本ページを利用した場合、お客様が公開している情報を取得されることに同意したものとみなされます。 ・本ページは予告なく運営を終了もしくは削除される場合があります。 【プライバシーポリシー】※運営団体 一般財団法人大阪市教育振興公社より 一般財団法人大阪市教育振興公社(以下「公社」と言います。)は、大阪市の幼児教育・学校教育の充実向上、生涯学習の円滑な実施とその発展及び人権教育に寄与する事業を実施するにあたり、個人情報保護の重要性を認識し、以下の基本方針に基づき個人情報の保護に努めます。そのため、「個人情報の保護に関する法律」、「大阪市個人情報保護条例」並びに「財団法人大阪市教育振興公社 個人情報保護規程」等、個人情報の保護に関する法令その他の規範を遵守します。詳しくは以下をご参照ください。 http://www.kidsplaza.or.jp/privacy.html ◎お問い合わせ キッズプラザ大阪 06-6311-6601 (平日9:30~17:00、土日祝9:30~19:00) お問い合わせフォーム http://www.kidsplaza.or.jp/contact.php Copyright2013(C) Kids Plaza Osaka All rights reserved.

Osaka Aquarium Kaiyukan
Distance: 0.8 mi 詳しくは
大阪府大阪市港区海岸通1−1−10
Osaka, Osaka 552-0022

06-6576-5501

KSS本部
Distance: 0.4 mi 詳しくは
大阪府
Osaka, Osaka 5300031

Sankō Shrine
Distance: 1.0 mi 詳しくは
天王寺区玉造本町14-90
Osaka, Osaka 543-0013

06-6761-0372

三光神社(さんこうじんじゃ)は、大阪府大阪市天王寺区玉造本町の宰相山公園にある神社である。天照大神・月読尊・素戔嗚尊を祀る。歴史反正天皇の時代の創建と伝えられる。創建以来、武内宿禰の末裔の武川氏が神職として奉職し、現在は86代目と伝える。社伝によれば、寛文元年(1661年)に一旦現在地の南東の鎌八幡の隣に遷座し、宝永3年(1706年)に再び現在地に戻ったという。かつては「姫山神社」と称し、一帯は「姫の松原」と呼ばれていた。中風封じの神として有名な陸前国宮城郡青麻(現 宮城県仙台市宮城野区)の三光宮(現 青麻神社)を勧請し、そちらの方が有名になった。明治15年(1882年)の『大阪名所独案内』に三光宮を勧請した旨が書かれており、勧請はそれ以前ということになる。明治41年(1908年)、姫山神社に境内社・三光宮を合祀し、社名を「三光神社」とした。3柱の神を祀ることから「三柱神社」とも、「日月山神社」ともいう。鎮座地の丘は宰相山とも真田山ともいう。かつては大坂城の出城「真田丸」が置かれ、大坂の陣のときには真田信繁が大坂城から当地までの抜け穴を掘ったといわれ、社殿の下に残っている。境内には黒田屏風に描かれた真田信繁を元にした像がある。千田嘉博によると、現在残っている抜け穴は真田信繁がつくったものではなく、真田丸を攻めた前田軍の塹壕の痕跡の可能性が高いとしている。境内社末社 仁徳天皇社(仁徳天皇)末社 武内宿禰社(武内宿禰) -- 社家・武川氏の祖神。長寿であることから七福神のうちの寿老人と同一視され、大阪七福神(浪速七福神)の一つとなっている。末社 野見宿禰社(野見宿禰) -- 安政6年(1859年)7月に天満砂原屋敷の相撲場に勧請されたもので、明治19年(1886年)に当社境内に遷座した。末社 主守稲荷社

Osakajokoen
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区大阪城
Osaka, Osaka 540-0002

真田丸跡
Distance: 1.0 mi 詳しくは
天王寺区玉造本町14-90
Osaka, Osaka

06-6761-0372

Outdoors 近く Osaka Castle

大阪城公園
Distance: 0.3 mi 詳しくは
中央区大阪城
Osaka, Osaka 540-0002

造幣局 桜の通り抜け
Distance: 0.6 mi 詳しくは
天満1-1-79
Osaka, Osaka 530-0043

Temmabashi Station
Distance: 0.6 mi 詳しくは
中央区天満橋京町1丁目1 パナンテ京阪天満橋内
Osaka, Osaka 540-0032

06-6920-5975

天満橋駅(てんまばしえき)は、大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1にある、京阪電気鉄道・大阪市営地下鉄の駅。駅番号は京阪電気鉄道がKH03、大阪市営地下鉄がT22。旧淀川(大川)に架かる天満橋の南詰に位置する。元は京阪の大阪側ターミナルであったが、淀屋橋駅への延伸で中間駅となったことから、現在の利用者数は京橋駅や淀屋橋駅を下回っている。歴史1910年、京阪電鉄の開業に伴い大阪側の起点として設置された駅である。当初は高麗橋付近に起点を置く計画であったが、大阪市電との絡みもあり当駅が起点となった。開業当初の駅は電停と変わりのない簡素な物であったが、大正時代にホームの高床化・駅舎の新築がおこなわれ、3面4線の櫛形ホームとなった。昭和初期の1932年には淀川と寝屋川との合流部の付け替え工事が行われ、その河川敷の払い下げを受けて3代目駅舎が造られた。この駅舎は櫛型4面6線の旅客用ホームに貨物用ホーム1面1線を加えた構造で、現 OMMビル中央付近に南北に地下道があり、これを境に各ホームの東側を降車ホーム、西側を乗車ホームとして、完全な乗降分離を行なっていた。地下道の南端は土佐堀通北側歩道下にあたるが、この地下道南端に降車用改札口があり、各降車ホームからの乗客は地下道改札口を経て大阪市電・バスに乗り換えていた。現在もOMMビルの東側には京阪東口と称する交差点やバス停が残っているが、これらはこの降車用改札口に由来しており、ここから天満橋交差点北東角の乗車口までの土佐堀通北側には名店街もあった。乗車口の南側には1/4円形敷地の駅本屋、北側には3階建の京阪デパート天満橋店があった(1933年開店)。駅本屋には大形庇があり、戦後はひらかた大菊人形などの各種広告に使用された。本屋内中央には円形の切符売場があったが、天井がドーム風に非常に高く建築されており、ひらかた大菊人形開催時には提灯風広告が吊るされるなど、ここでも各種広告が行なわれていた。この駅舎は太平洋戦争・大阪への空襲で全焼したが、戦後修復され京阪本線地下化まで使用された。

大阪城公園 太陽の広場
Distance: 0.3 mi 詳しくは
中央区大阪城
Osaka, Osaka 540-0002

中之島 バラ園
Distance: 1.1 mi 詳しくは
北区中之島
Osaka, Osaka 530-0005

0555-76-8090

Osaka Aquarium Kaiyukan
Distance: 0.8 mi 詳しくは
大阪府大阪市港区海岸通1−1−10
Osaka, Osaka 552-0022

06-6576-5501

大阪天守閣
Distance: 0.0 mi 詳しくは
大阪市中央区大阪城1-1
Osaka, Osaka 540-0002

06-6941-3044

天神祭お花火
Distance: 0.5 mi 詳しくは
北区天満
Osaka, Osaka 530-0043

06-6454-1199

万博公園 太陽の塔
Distance: 0.7 mi 詳しくは
大阪府吹田市千里万博公園
Suita-shi, Osaka

大阪造幣局桜どり
Distance: 0.6 mi 詳しくは
天満1-1-79 造幣局本局内
Osaka, Osaka 530-0043

06-6351-5361

東小橋公園
Distance: 1.3 mi 詳しくは
東成区東小橋2-1
Osaka, Osaka 537-0024

06-6761-1770

真田山プール
Distance: 1.1 mi 詳しくは
東京都江東区
Osaka, Osaka 543-0015

Climbing Bum クライミング&ボルダリングセンター
Distance: 0.5 mi 詳しくは
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-1-70
Osaka, Osaka 540-0003

06-6910-1597

セブンデイズ京橋
Distance: 1.0 mi 詳しくは
大阪市都島区東野田町5-3-26
Osaka, Osaka

06-6358-6002

Place to Eat/Drink 近く Osaka Castle

京阪シティモール
Distance: 0.6 mi 詳しくは
中央区天満橋京町1-1
Osaka, Osaka 540-0032

鉄板居酒屋 OHANA
Distance: 0.7 mi 詳しくは
都島区片町2-5-4千寿プラザ2F
Osaka, Osaka 5340025

0649804869

京橋の京阪の南側(ダイエー側)を片町方面(西)へ ダイエーへの歩道橋を渡らず直進しジャンカラを越えて 大阪王を越えて電柱越えてビルの2階だす。

コムズガーデン
Distance: 0.8 mi 詳しくは
都島区東野田町2丁目
Osaka, Osaka 534-0024

旧桜宮公会堂
Distance: 0.8 mi 詳しくは
北区天満橋1-1-1
Osaka, Osaka 530-0042

06-6881-3636

リバースイート大阪
Distance: 0.7 mi 詳しくは
北浜東1-2 
Osaka, Osaka 540-0033

06-6966-5110

フレンチレストラン&ウエディング 雄大な大川の流れを望む絶好のロケーションで 楽しむフレンチが自慢のレストラン 水の都・大阪の復興を伝えるプロジェクト、水都大阪2009の拠点として注目を集める八軒家浜。 ここは江戸時代、八軒の船宿などが軒を並べていただ淀川船運の要衝として栄えた場所。 都会にあってウォーターフロントの好立地は水が光にきらめく様が心地よく、また春には、対岸に桜が咲き誇り豊かな自然を感じることができます。 都会でリゾートを楽しむことができる贅沢。 River Suite OSAKAはお客様を笑顔にさせるおもてなしの空間です。 《 レストラン 》 <ランチ>3,000円(税サ込) 季節ごとに変わるメニューを景色とともにお愉しみくださいませ ----------------------------------------- 貸切パーティプラン<ご宴会用> ■Buffet Style■ 6,000円/7,500円/8,500円 ※フリードリンク付き ■Course Style■ 5,000円/6,500円/8,500円 ※コースメニューにはドリンクは付いておりません。(フリードリンク2,000円~) ----------------------------------------- 《 ウエディング 》 都心で叶える完全貸切の ラグジュアリー・リゾートウエディング 【ウォーターフロントの開放感】 目の前を流れる大川の流れや、対岸の桜、 都心の夜景を楽しむことができ、 大きなパノラマの窓から望むその景色はゲストをやさしく包み込む。 都心のラグジュアリーリゾート。 【選べる挙式スタイル】 ゲストとの距離が近くアットホームな宴内挙式。 やさしい風を感じながら陽光を浴びてのテラス挙式。 水都大阪ならでは。大川をクルーズしながらの船上挙式。 厳かにオーセンティックな教会での挙式。 もしくは和装で神前挙式。 おふたりのご希望に合わせた挙式スタイルをお選びいただけます。

ホテル京阪京橋
Distance: 0.8 mi 詳しくは
豊島区東野田町2丁目1-38
Osaka, Osaka 534-0024

06-6353-0321

燦OBPツインタワー店
Distance: 0.5 mi 詳しくは
城見2丁目1-61
Osaka, Osaka 540-0001

06-4790-6555

Distance: 0.6 mi 詳しくは
片町2-7-21 天業ビル2F
Osaka, Osaka

大阪・京橋 オーガニック料理とお酒の店旬彩(いろどり)ダイニングManna(マナ)
Distance: 0.7 mi 詳しくは
都島区東野田町1丁目17-27
Osaka, Osaka 534ー0024

06-6352-6109

中国料理 湖陽樹谷町店
Distance: 0.7 mi 詳しくは
中央区農人橋1-1-22
Osaka, Osaka 540-0011

06-6946-3927

たこ焼き 美輝
Distance: 0.6 mi 詳しくは
都島区片町2-2-64
Osaka, Osaka

0663513129

万両東天満店
Distance: 0.7 mi 詳しくは
北区天満2-7-25 塩見ビル 1F
Osaka, Osaka

06-6882-0221

串カツ おいでおいで
Distance: 0.7 mi 詳しくは
〠537-0025
Osaka, Osaka 537-0025

06-6975-5755

京橋ism
Distance: 0.5 mi 詳しくは
大阪市都島区東野田町1-1-4 IBCビル1F
Osaka, Osaka

0648000609

和食 縁 蕎麦切り
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区谷町2-8-6
Osaka, Osaka 5400012

06-6949-2500

寿司菜籠ぎょえん
Distance: 0.7 mi 詳しくは
大阪府大阪市中央区鎗屋町1丁目1−10 日本
Osaka, Osaka

0669466007

立呑処まつい
Distance: 0.8 mi 詳しくは
大阪府大阪市都島区東野田町3-5-1
Osaka, Osaka

06-6353-3106

Cafe Aggre
Distance: 0.6 mi 詳しくは
東野田町1‐5‐3 ムーンリバーコート1F
Osaka, Osaka

06-7501-7531

Marunaka Kashiten
Distance: 0.7 mi 詳しくは
大阪市中央区森ノ宮中央1-9-17-1F
Osaka, Osaka 540-0003

06-7165-5637

松崎屋
Distance: 0.5 mi 詳しくは
中央区谷町3丁目2-17
Osaka, Osaka 540-0012

06-6941-0838

ドリアンチョップ
Distance: 0.9 mi 詳しくは
城東区新喜多1丁目3番2号
Osaka, Osaka 536-0015

0669312080

大阪市城東区新喜多1−3−2   tel 06-6931-2080

Kyk
Distance: 0.8 mi 詳しくは
都島区東野田町2丁目1-38
Osaka, Osaka

コカルド
Distance: 0.8 mi 詳しくは
都島区東野田町2-8-7
Osaka, Osaka

06-6357-3009

そじ坊
Distance: 0.7 mi 詳しくは
戸塚区品濃町537−1
Osaka, Osaka 534-0024

086-430-5157

新和食 きくい
Distance: 0.7 mi 詳しくは
都島区東野田町1-20-12
Osaka, Osaka

090-7353-3788

こがんこ京橋店
Distance: 0.8 mi 詳しくは
都島区東野田町2丁目6−1−B101
Osaka, Osaka 5340024

06-4801-8833

あんばい
Distance: 0.8 mi 詳しくは
東成区中道1-4-10
Osaka, Osaka 537-0025

06-6972-1129

ジョグリス
Distance: 0.6 mi 詳しくは
大阪府大阪市都島区片町2丁目
Osaka, Osaka

セブンシーズ
Distance: 0.4 mi 詳しくは
大阪府大阪市北区角田町9-20 新梅田食道街
Osaka, Osaka 〒530-0017

06-6312-4594

フォーシーズンズ @ニューオオタニ
Distance: 0.4 mi 詳しくは
中央区城見1-4-1
Osaka, Osaka 540-8578

06-6949-3294

Sports and Recreation 近く Osaka Castle

Osaka Castle
Distance: 0.0 mi 詳しくは
〒540-0002 大阪府大阪市大阪城
Osaka, Osaka

06-6941-3044

大坂城/大阪城(おおさかじょう)は、安土桃山時代に摂津国東成郡生玉荘大坂に築かれ、江戸時代に修築された日本の城。現在の大阪府大阪市中央区大阪城に所在する。別称は錦城(きんじょう。金城とも表記)。「大坂城跡」として国の特別史跡に指定されている。

造幣局 桜の通り抜け
Distance: 0.6 mi 詳しくは
天満1-1-79
Osaka, Osaka 530-0043

大阪市立修道館
Distance: 0.1 mi 詳しくは
中央区大阪城2-1
Osaka, Osaka 540-0002

06-6882-1327

真田山野球場
Distance: 1.2 mi 詳しくは
天王寺区真田山町5番 真田山公園内
Osaka, Osaka

Climbing Bum クライミング&ボルダリングセンター
Distance: 0.5 mi 詳しくは
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-1-70
Osaka, Osaka 540-0003

06-6910-1597

Backhanded Skatepark
Distance: 1.1 mi 詳しくは
城東区鴫野西3-1-25
Osaka, Osaka 536-0014

090-1026-0807

会員登録 1年間 1000YEN 滑走料:会員1DAY - 1000YEN     非会員1DAY-1500YEN OPEN 月~金13:00 ~ 23:00 土・日祝12:00~23:00 *駐車場に限りがあります  出来るだけ乗り合わせでお願いします

Kirakukai shogi club
Distance: 0.9 mi 詳しくは
都島区東野田町3-10-3
Osaka, Osaka 534-0024

06-6353-3696

セブンデイズ京橋
Distance: 1.0 mi 詳しくは
大阪市都島区東野田町5-3-26
Osaka, Osaka

06-6358-6002

大阪城3dマッピングスーパーイルミネーション
Distance: 0.1 mi 詳しくは
大阪市中央区大阪城1-1
Osaka, Osaka

セントラルウエルネスクラブ 蒲生店
Distance: 1.4 mi 詳しくは
城東区中央1-9-33
Osaka, Osaka

DARTS LIFE PLUS
Distance: 1.3 mi 詳しくは
大阪府大阪市中央区瓦屋町2-6-3 プリモ瓦屋町2F北側
Osaka, Osaka 542-0066

06-4305-7877

チャージ無料!ドリンク200種類以上取り揃えております♪ ダーツ3台・タッチライブ1台・ターボ1台・テーブルゲーム多数あります! 初心者歓迎!初心者専用マイダーツがゲットできるキャンペーンを開催しております。

Umimania
Distance: 0.7 mi 詳しくは
大阪府泉南郡岬町淡輪6234
Osaka, Osaka

0669485530

コトモット
Distance: 1.1 mi 詳しくは
大阪市城東区鴫野西3-2-22
Osaka, Osaka 5360014 

09030390850

菊水温泉
Distance: 0.9 mi 詳しくは
城東区中浜1-3-6
Osaka, Osaka 536-0024

06-6962-2100

スプラウトレンタルスタジオ
Distance: 0.7 mi 詳しくは
北区神山町1-15 トラストビル1階
Osaka, Osaka 5300026

06-6365-6288

大阪の中心地、梅田に位置する関西最大規模のスタジオはさまざまなニーズに対応。 8つのスタジオは24時間レンタル対応、お得なお昼割にオールナイトレンタルまで。イベントホールも併設しており300名規模のイベント開催が可能。 まるでホテルのようなオシャレでキレイなスタジオは女性専用ドレッサールーム、ラウンジスペースにカフェを併設。オールナイトレンタルは4,000円から。 さらにネット予約でお得なポイントは変わらず200ポイント貯まります。 ご予約受付中!!! ・全スタジオ、無料WiFi ・全スタジオ、スマホ対応ビデオ用三脚無料サービス ・オシャレでキレイなデザイナーズ設計 ・お得なポイント還元システム レンタルスタジオを是非、ご利用ください☆ (レンタル料金) お昼割(8:00〜18:00)1時間¥1,000+設備費人数×¥100 通常レンタル(18:00〜23:00)&土日祝 1時間¥2,000+設備費(人数×200円) オールナイトレンタル(23:00〜6:00)¥4,000+設備費無料! 《広さ》 梅田Aスタジオ/8m×6.5m 梅田Bスタジオ・Cスタジオ/8.5m×6m 梅田B+Cスタジオ 連結使用/16m×6m 梅田Dスタジオ/7.0m×5.0m 梅田Eスタジオ/7.8m×5.0m 梅田Fスタジオ/6.3m×6.7m 梅田Gスタジオ/8.0m×4.5m 梅田BLOCK/10.0m × 16.0m

Tour Agency 近く Osaka Castle

Osaka Castle
Distance: 0.0 mi 詳しくは
〒540-0002 大阪府大阪市大阪城
Osaka, Osaka

06-6941-3044

大坂城/大阪城(おおさかじょう)は、安土桃山時代に摂津国東成郡生玉荘大坂に築かれ、江戸時代に修築された日本の城。現在の大阪府大阪市中央区大阪城に所在する。別称は錦城(きんじょう。金城とも表記)。「大坂城跡」として国の特別史跡に指定されている。

Osaka Castle Park
Distance: 0.0 mi 詳しくは
中央区大阪城3−11 (音楽堂南側)
Osaka, Osaka 540-0002

+81 6-6941-3044

is a public urban park and historical site situated at Osaka-Jō in Chūō-ku, Osaka, Japan. It lies on the south of the Ōkawa (Kyū-Yodo River) and occupies a large area in the center of the city of Osaka. This park is the second largest park in the city.The park was constructed on a site with a long history. In the fifteenth century, a militant temple, Ishiyama Hongan-ji, was built here. In 1583, Toyotomi Hideyoshi destroyed Ishiyama Hongan-ji and built Osaka Castle here. From 1870 to 1945 the Osaka Imperial Arsenal used a large area and it was destroyed at end of the World War II. In 1931, Osaka Castle Park was opened to the public, but most of the area was used by the Imperial Japanese Army. After World War II, most of the military complex was removed and replaced by the public urban park.In the park, there's Osaka Castle Hall, a large athletic field, baseball field, football field, open air music theatre, open-air concert hall, and Osaka Castle Keep Tower. From the top of keep tower, the vista includes Osaka Bay to Mount Ikoma, which surround the Osaka Plain. Every weekend, some busking groups perform in the park. In spring, cherry blossom and plum blossom viewing is popular at this park.

Thaifestival Osaka Official
Distance: 0.3 mi 詳しくは
大阪城公園太陽の広場
Osaka, Osaka

0662629226

本場のタイ料理・タイフルーツ・タイマッサージ・タイ舞踊・ムエタイショー・今注目のTポップ人気歌手よるコンサート さらに、恒例のタイ往復航空券が当たる抽選会やクイズ大会など タイの魅力が大阪城公園に大集結! 皆様のご来場お待ちしております!

Osaka Greenfine Hostel
Distance: 1.4 mi 詳しくは
大阪市中央区瓦屋町2丁目10ー9
Osaka, Osaka 542-0066

070-7867-6429

가족, 친구, 연인들이 함께 정을 나눌 수 있고 새롭게 리모델링 된 편리한 시설에서 여행의 지친 몸을 편안하게 쉴 수 있는 바로 그곳 오사가 그린파인 호스텔입니다. 가족과 같은 분위기로 최상의 서비스를 위해 늘 최선을 다할 것입니다.

Travel and Transportation 近く Osaka Castle

Minami-morimachi Station
Distance: 1.1 mi 詳しくは
北区南森町一丁目
Osaka, Osaka 530-0054

南森町駅(みなみもりまちえき)は、大阪府大阪市北区にある大阪市営地下鉄の駅。利用可能な鉄道路線 大阪市営地下鉄 堺筋線 - 駅番号はK13。 谷町線 - 駅番号はT21。 この他、連絡通路を通じ以下の路線にも乗換可能。 西日本旅客鉄道(JR西日本) JR東西線(大阪天満宮駅) - 計画段階での仮称は「南森町」だった。駅構造地下駅。谷町線は2面2線の単式ホームを、堺筋線は2面2線の相対式ホームを持つ。かつて、谷町線のホームは、現在の1番線(天王寺・八尾南方面)のホームのみを島式1面2線のホームとして使用していたが、JR東西線開通に伴い乗降客が増加すると見込まれたため、1997年10月10日に谷町線の新しい上り線ホームが使用開始された。改札口は堺筋線の上下線ホームの南北双方、合計4ヶ所あり、南側のコンコースの階段から、下層にある谷町線ホームに入ることができる。当駅は、東梅田管区駅に所属しており、駅長が配置され、当駅のみの単駅管理となっている。のりば利用状況2015年11月17日の1日乗降人員は80,853人(乗車人員:40,208人、降車人員:40,645人)である。大阪市営地下鉄・ニュートラム全107駅中第15位である。 谷町線の駅では天王寺駅、東梅田駅、天満橋駅、谷町四丁目駅に次ぐ第5位である。 堺筋線の駅では堺筋本町駅に次ぐ第2位である。

難波華盛頓飯店
Distance: 1.7 mi 詳しくは
中央区日本橋1-1-13
Osaka, Osaka 542-0073

06-6212-2555

Tanimachi Rokuchōme Station
Distance: 1.0 mi 詳しくは
谷町6-1-16
Osaka, Osaka 542-0012

谷町六丁目駅(たにまち6ちょうめえき)は、大阪市中央区谷町六丁目にある大阪市営地下鉄の駅。駅構造両路線とも島式ホーム1面2線の地下駅である。谷町線ホーム東梅田寄りに、長堀鶴見緑地線ホーム大正寄りにつながる連絡通路が設けられている。改札口は谷町線ホーム南側と中央に付近の上層に1ヶ所ずつ、長堀鶴見緑地線ホーム中央の上層に1ヶ所、合計3ヶ所。当駅は、谷町線部分が平野管区駅に所属し、谷町九丁目駅の被管理駅である。また、長堀鶴見緑地線部分はドーム前千代崎管区駅に所属し、駅長が配置され、玉造駅、松屋町駅を管轄している。PiTaPa、スルッとKANSAI対応各種カードの利用が可能である(相互利用が可能なIC乗車券はPiTaPaの項を参照)。のりばなお、3・4号出入口と長堀鶴見緑地線ホームを行き来する場合は谷町線のホームを歩く必要がある。駅のデザインテーマ長堀鶴見緑地線の各駅はデザインテーマを定めている。谷町六丁目駅のテーマは、当駅周辺に寺や神社が点在していることから「寺と神社」である。ホームは石畳や和風建築をモチーフにしている。コンコース壁画「過去から未来へ-谷町の遺産-」は、障子や格子戸から神社仏閣が垣間見える様子を表現している。利用状況2015年11月17日の1日乗降人員は34,822人(乗車人員:17,288人、降車人員:17,534人)である。駅周辺周辺は、戦前から存在する民家と高層マンションが多く見られ、小規模なオフィスビルも散見するが、隣駅である玉造駅、谷町四丁目駅ほどの人の往来はなく、中央区内でも閑静な地域である。谷町6交差点谷町6交差点は、中央区安堂寺町一・二丁目、谷町六丁目にある道路交差点。長堀通(国道308号)と谷町筋(大阪府道30号大阪和泉泉南線)との交点である。交差点の直下には地下鉄谷町線が、さら下に地下鉄長堀鶴見緑地線が通っている。

八軒屋浜 船着場
Distance: 0.6 mi 詳しくは
中央区天満橋京町
Osaka, Osaka 540-0032

Tanimachi Yonchōme Station
Distance: 0.6 mi 詳しくは
4 Cho-me Tani-machi, Chuo-ku
Osaka, Osaka 540-0012

Tanimachi Yonchome Station is a railway station of the Osaka Municipal Subway located in Chūō-ku, Osaka, Japan, and the station is also called "Tani Yon".LinesOsaka Municipal SubwayTanimachi Line (T23)Chūō Line (C18)LayoutThere are two side platforms with two tracks for the Tanimachi Line on the second basement, and two side platforms with two tracks for the Chūō Line over the Tanimachi Line. Passages are located between the south of the platforms for the Tanimachi Line and the west of the platforms for the Chūō Line.Tanimachi LineChūō LineSurroundingsNHK Osaka Broadcasting StationOsaka Museum of HistoryOsaka Prefectural Government BuildingOsaka Prefecturel Police Head BuildingOsaka CastleNational Hospital Organization Osaka National Hospital

大阪住宿星星之家
Distance: 1.3 mi 詳しくは
大阪市中央区瓦屋町1丁目11-15
Osaka, Osaka 542-0066

+81-90-3161-1298

大阪星星之家是一棟7層樓的建築,2005 年重新裝修並開使當作宿舍營業。主人是來自台灣的黃媽媽, 在大阪旅居近30年。射手座的黃媽媽非常熱心開朗,平時都是由她親自接待入住的旅客。黃媽媽的女兒朱小姐則幫忙回覆訂房的電子郵件以及Facebook上的留言。 這裡主要招待來自台灣與香港的自由行旅客: 大學生及背包客。沒有華麗浪漫的設備, 只有簡單乾淨的房間。黃媽媽講中文( 普通話、台語) 所以與華人旅客溝通沒有問題並也會熱心提供各方面的協助,給不諳日文的旅客很大的安全感。 民宿一樓走廊盡頭的牆上掛著一張荷蘭畫家梵谷的複製畫: 華麗的星空下,一間散發溫暖的咖啡屋。這副畫的意境與黃媽媽的星星之家一樣: 一間有人情味的儉樸民宿,提供給在異鄉旅遊的華人一個溫馨的休憩住所。

やまGEN
Distance: 0.9 mi 詳しくは
都島区東野田町5-2-8
Osaka, Osaka 534-0024

06-6358-7451

Kitahama Station
Distance: 1.1 mi 詳しくは
中央区
Osaka, Osaka 541-0041

is a railway station on the Keihan Electric Railway Keihan Main Line and the Osaka Municipal Subway Sakaisuji Line in Chūō-ku, Osaka, Japan.Kitahama is the closest station to the Osaka Securities Exchange and the financial district.Lines Keihan Electric Railway Keihan Main Line Sakaisuji Line (Station Number: K14)LayoutKeihan Electric Railway Kaihan Main Line There is an island platform with two tracksOsaka Municipal Subway Sakaisuji Line There is an island platform with two tracksAround the stationNaniwa BridgeNakanoshima ParkOsaka Prefectural Nakanoshima LibraryThe Museum of Oriental Ceramics, OsakaNaniwabashi Station on the Keihan Nakanoshima LineOsaka Securities ExchangeNomura Securities Co., Ltd. Osaka branchShionogi (Doshomachi)The KitahamaCapcomAnimation Do (subsidiary of Kyoto Animation)

ホテル京阪
Distance: 0.8 mi 詳しくは
大阪市都島区
Osaka, Osaka

06 6353 0321

山西福祉記念会館
Distance: 1.6 mi 詳しくは
北区神山町11-12
Osaka, Osaka 530-0026

06-6315-1868

吉野家 京橋駅
Distance: 0.9 mi 詳しくは
3-2JR京橋駅構内外
Osaka, Osaka 534-0024

06-6242-8665

Noe Station
Distance: 1.7 mi 詳しくは
城東区成育3丁目15番7号
Osaka, Osaka 536-0007

Noe Station is a railway station on the Keihan Main Line in Joto-ku, Osaka, Japan, operated by the private railway operator Keihan Electric Railway.LinesNoe Station is served by the Keihan Main Line.HistoryNoe Station opened on 15 April 1901. It was rebuilt as an elevated station on 15 April 1970.Passenger statisticsIn 2011, the station was used by an average of 11,424 passengers daily.Surrounding areaOsaka Municipal Joto LibraryJoto Noe Post OfficeOsaka Municipal Gamo Junior High SchoolOsaka Municipal Seiiku Elementary SchoolNoe-Uchindai Station (Osaka Municipal Subway Tanimachi Line)Noe Water ShrineKanko Co., Ltd. (Keihan Group)

Naniwabashi Station
Distance: 1.2 mi 詳しくは
北区中之島1丁目1番1号
Osaka, Osaka 530-0005

06-6945-4560

|} Naniwabashi Station is a railway station on the Keihan Nakanoshima Line in Kita-ku, Osaka, Japan. It opened on October 19, 2008 (the day of the opening of the Nakanoshima Line).Station layoutThe station consists of an underground island platform serving two tracks.SurroundingsNaniwa BridgeKitahama Station (Keihan Main Line, Osaka Municipal Subway Sakaisuji Line)Nakanoshima ParkOsaka Prefectural Nakanoshima LibraryThe Museum of Oriental Ceramics, OsakaOsaka Central Public HallTemma-Tenjin HanjoteiOsaka High Court, Osaka District Court, Osaka Summary CourtOsaka Bar Association